Leva med en neurostimulator

Ofta behövs en kombination av behandlingar för att hålla symtomen på gastropares under kontroll. Din gastroenterolog, endokrinolog eller husläkare övervakar behandlingen av din sjukdom och skriver ut andra behandlingar vid behov.

Efter ingreppet

Du kan behöva göra flera läkarbesök under det första året efter operationen för att neurostimulatorn ska kunna ställas in så bra som möjligt.

Dagligt liv

Utifrån din läkares anvisningar och beroende på hur du känner dig kan du gradvis bli tillräckligt bra för att kunna återgå till det liv du levde tidigare.

Neurostimulatorn har inbyggda funktioner som ska skydda den från elektromagnetiska störningar som kan påverka eller avbryta stimuleringen.

Undvik aktiviteter som kan innebära alltför stora påfrestningar på de implanterade delarna av stimuleringssystemet. Det gäller aktiviteter som innebär plötslig, kraftig eller upprepad böjning, vridning, hoppning eller sträckning. Sådana rörelser kan göra att komponenterna går sönder eller flyttar på sig. Följden blir att du inte får någon stimulering, att det blir tillfälligt avbrott i stimuleringen eller att du får stimulering där en komponent har gått sönder och att du då blir tvungen att opereras igen för att få en komponent utbytt eller placerad rätt.

Du ska inte känna stimuleringen. Kontakta din läkare om dina symtom kommer tillbaka. Det kan tyda på problem med det implanterade systemet.

Undvik att manipulera eller gnugga ovanpå de implanterade komponenterna i neurostimulatorsystemet (själva neurostimulatorn eller ledningarna) eftersom det kan skada komponenterna eller huden eller påverka stimuleringen på implantationsstället.

Om du riskerar att behöva passera genom kontrollanordningar och stölddetektorer på flygplatser, i affärer, på bibliotek och i andra offentliga byggnader ska du be att få slippa kontrollen om det finns möjlighet. Kontrollanordningarna kan störa neurostimulatorns funktion eller detektera dess metallhölje.

Rådgör med din läkare innan du går igenom någon medicinsk eller kirurgisk behandling eller tandvårdsbehandling. Kom ihåg att berätta för all sjukvårdspersonal som behandlar dig att du har en implanterad medicinteknisk anordning och visa dem ditt registreringskort.

Följande medicinska behandlingar kan skada anordningen, störa dess drift eller skada dig.

  • Patienter med en implanterad neurostimulator och/eller ledningar KAN INTE få diatermi av något slag.
  • Patienter med en implanterad anordning ska inte utsättas för magnetresonanstomografi.

Läs mer i patientmanualen till din Enterra™-neurostimulator eller rådfråga din läkare.

Byte av stimulator

Enterra™-neurostimulatorn drivs med ett batteri som är inneslutet i ett metallhölje. Med tiden blir batterierna för svaga för att driva neurostimulatorn och du måste boka tid hos din läkare för ett byte.
Om du har fler frågor, kontakta din läkare. Han eller hon känner till din sjukdomshistorik och kan ge dig de närmare upplysningar du behöver. Din läkare ska ge dig en patientmanual med viktig information om att leva med Enterra™-neurostimulatorn. Det är särskilt viktigt att du diskuterar nytta, komplikationer och risker med behandlingen med din läkare.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden