Om gastrisk elektrostimulering

Vår Enterra™-neurostimulator är inte större än ett fickur. Den ger svaga elektriska impulser till nedre delen av magsäcken som lindrar det kroniska illamåendet och kräkningarna vid gastropares.

Vad är det?

Gastrisk elektrostimulering är avsedd för behandling av kroniskt och läkemedelsresistent illamående och kräkningar i samband med gastropares, dvs. som inte blir bättre av läkemedelsbehandling.
Mer

Vår gastroparesprodukt

Enterra-neurostimulatorn är en liten anordning (ungefär lika liten som ett fickur) som sätts in under huden, oftast i nedre delen av buken. Neurostimulatorn ger svaga elektriska impulser till magsäcken för behandling av kroniskt och läkemedelsresistent illamående och kräkningar i samband med gastropares.
Mer: Enterra neurostimulator

Trolig nytta och risk

Några av riskerna (det kan finnas andra) är infektion, penetration av magsäcksväggen, migration/erosion av neurostimulatorn (stimulatorn nöts eller flyttar sig), programmeringsproblem, oönskade förändringar av stimuleringen, blödning, hematom (blåmärken), migration av elektroderna, buksmärta, serom (vätskeansamling), samtidig muskelstimulering, allergisk reaktion eller immunsystemsreaktion på implanterat material, utebliven behandlingseffekt och mag-tarmkomplikationer, bland annat obstruktion (blockering) av tunntarmen.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden