Vad är gastrisk elektrostimulering?

The Enterra neurostimulator

Enterra™ neurostimulator

Vid gastrisk elektrostimulering placeras en liten anordning (neurostimulator) under huden, vanligen i nedre delen av buken. Två elektroder (isolerade ledningar) implanteras i magsäcksväggen och ansluts sedan till neurostimulatorn. Det kirurgiska ingreppet görs under narkos.
Neurostimulatorn skickar via elektroderna ut svaga elektriska impulser som stimulerar nerver och glatt muskulatur i nedre delen av magsäcken. Elektrostimuleringen kan lindra det kroniska illamåendet och kräkningarna i samband med gastropares.
När neurostimulatorn har implanterats använder läkaren en handhållen extern programmerare för att justera stimuleringen och anpassa den till varje patients behov. Stimulatorn kan justeras utan kirurgiska ingrepp. Läkaren kan när som helst stänga av stimuleringen om en patient får alltför besvärande biverkningar.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-24

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden