Trolig nytta och risk med gastrisk elektrostimulering

Trolig nytta

Vid gastrisk elektrostimulering används svaga elektriska pulser för att stimulera nerver och glatt muskulatur i nedre delen av magsäcken. Detta kan lindra det kroniska illamåendet och kräkningarna i samband med gastropares om läkemedel inte hjälper.

En klinisk studie (WAVESS – Worldwide Anti-Vomiting Electrical Stimulation Study) där Enterra™-neurostimulatorn användes för behandling av illamående och kräkningar visade att de flesta av patienterna fick påtaglig lindring av sina kräkningssymtom.

Risker med kirurgiska ingrepp

Implantation av ett system för gastrisk elektrostimulering medför samma risker som alla andra kirurgiska ingrepp i mag-tarmsystemet. Bland annat finns det risk för

 • infektion,
 • allergisk reaktion mot implanterade material,
 • tillfälliga eller permanenta neurologiska komplikationer,
 • smärta vid operationsstället,
 • blåmärken där nervstimulatorn sitter,
 • blödning.

Eventuella biverkningar

Biverkningar av gastrisk elektrostimulering kan vara bland annat

 • mag-tarmsymtom,
 • buksmärta,
 • komplikationer med näringssonden,
 • sväljsvårigheter,
 • uttorkning,
 • akuta diabeteskomplikationer,
 • utebliven behandlingseffekt.

Eventuella komplikationer med anordningen

 • Smärta, att operationssåret inte läker eller infektion där stimulatorsystemets delar är inopererade.
 • Delarna i systemet för gastrisk elektrostimulering kan tränga ut genom huden och orsaka infektion eller ärrbildning.
 • Enterra-neurostimulatorn kan sluta fungera på grund av mekaniska eller elektriska problem. Båda typerna av problem kräver ett kirurgiskt ingrepp.
 • Du kan få en allergisk reaktion mot systemet för gastrisk elektrostimulering. Kroppen kan stöta bort systemet (som ett främmande föremål).
 • Detta kan leda till att magsäcksväggen perforeras, så att ett kirurgiskt ingrepp krävs.
 • Vävnadsskador kan uppstå på grund av att stimuleringsinställningen inte fungerar som den ska eller att någon av delarna i systemet för gastrisk elektrostimulering fallerar.
 • Diskutera sådant du känner dig orolig för och eventuella risker, biverkningar och komplikationer med neurostimuleringen med din läkare.

Informationen på den här webbplatsen kan inte ersätta ett personligt läkarbesök. Diskutera alltid information om diagnos och behandling med din läkare.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-01-09

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden