Om hjärnskada

En hjärnskada kan utan tvekan förändra livet på ett ögonblick. Den kan påverka hur du tänker, känner, uppför dig, rör dig och kommer ihåg. I vissa fall kan innovativ teknik från Medtronic bidra till att behandla de stela och spända muskler eller den spasticitet en hjärnskada kan leda till.

Definition av förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är ärftlig, medfödd, degenerativ eller orsakad av ett förlossningstrauma.

En förvärvad hjärnskada ger oftast förändringar av neuronaktiviteten. En sådan förändring påverkar ett eller flera områden, bland annat kognition, tal och språklig kommunikation, minne, uppmärksamhet och koncentration, förmågan att resonera, abstrakt tänkande, fysiska funktioner, psykosocialt beteende och informationsbearbetning. Ett exempel på förvärvad hjärnskada är traumatisk hjärnskada.

Definition av traumatisk hjärnskada

En traumatisk hjärnskada definieras som ett slag mot huvudet eller en penetrerande huvudskada som stör hjärnans funktion.

En traumatisk hjärnskadas svårighetsgrad kan variera från lindrig (en kortvarig förändring av det psykiska tillståndet) till svår (långvarig medvetslöshet eller amnesi (minnesförlust) efter skadan). Hjärnskada kan ge kort- eller långvariga problem med den motoriska funktionen.

Orsaker till förvärvad hjärnskada

Orsaker till förvärvad hjärnskada kan vara bland annat

 • luftvägsobstruktion,
 • drunkningstillbud, svullnad i svalget, kvävning, strypning och krosskador på bröstkorgen,
 • elchock eller blixtnedslag,
 • huvud- och/eller nacktrauma,
 • traumatisk hjärnskada med eller utan skallfraktur, blodförlust från öppna sår, inklämning av en artär på grund av en kraftig stöt eller chock,
 • avslitning av ett blodkärl,
 • hjärtinfarkt, stroke, arteriovenös missbildning, aneurysm, intrakraniell kirurgi,
 • infektionssjukdom, intrakraniella tumörer, ämnesomsättningsstörningar,
 • meningit (hjärnhinneinflammation), vissa veneriska sjukdomar, aids, insektsburna sjukdomar, hjärntumörer, hypo- eller hyperglykemi (för låg eller för hög blodsockernivå), hepatisk encefalopati (leverkoma), uremisk encefalopati, sjukdomar med krampanfall,
 • giftexponering,
 • användning av illegala droger, alkoholmissbruk, blyförgiftning, kolmonoxidförgiftning, giftiga kemikalier, cytostatikabehandling (i sällsynta fall).

Orsaker till traumatisk hjärnskada

De främsta orsakerna till traumatisk hjärnskada är

 • fall,
 • trafikolyckor,
 • träffas av ett hårt föremål
 • övergrepp eller våld,
 • explosioner.

Symtom

Symtomen på traumatisk hjärnskada kan vara bland annat

 • kognitiv funktionsnedsättning (försämrad tankeförmåga, särskilt sämre minne),
 • långa tidsperioder i vegetativt tillstånd (har grundläggande kroppsliga funktioner men är inte vid medvetande),
 • svåra beteendestörningar (psykos, depression, rastlöshet, stridslystenhet, fientlighet),
 • störningar av muskelrörelser
 • spasticitet.

Diagnos

När patienten har stabiliserats går det att ställa diagnos med hjälp av olika tester:8

 • Fysisk utvärdering
 • Kognitiv utvärdering – eventuellt med användning av GCS-skalan (Glasgow coma scale)
 • Detaljerad neurologisk utvärdering
 • Detaljerad anamnes – för att utesluta andra tillstånd
 • Röntgenundersökning av huvud och hals – för att bedöma omfattningen av eventuella skall- eller nackfrakturer
 • Datortomografi – bilddiagnostisk undersökning av hjärnan för att hitta tecken på blödning, vätskeansamling eller tumörer
 • EEG – elektroencefalogram, dvs. ett diagram som visar den elektriska aktiviteten i hjärnan
 • Cerebral angiografi – undersökning av blodkärlen i hjärnan
 • Magnetresonanstomografi – bilddiagnostisk undersökning med magnetfält för att skapa en tredimensionell bild av hjärnan som stöd för diagnos av mindre hjärnskador

Om spasticitet på grund av hjärnskada

Spasticitet orsakas av skada på den del av centrala nervsystemet (hjärnan eller ryggmärgen) som kontrollerar viljestyrda rörelser. Skadan gör att viktiga signaler mellan nervsystem och muskler bryts, vilket skapar en obalans som ger ökad muskelaktivitet eller kramper.

Spasticitet kan påverka hållningen och göra det svårt att röra sig och hålla balansen. Man kan också få svårt att röra armar och ben eller att röra ena sidan av kroppen. Ibland blir spasticiteten så svår att den hindrar dagliga aktiviteter, stör sömnen och gör det svårt att få effektiv vård. I vissa fall kan förlusten av kroppskontroll vara farlig för patienten.

Referenser

 1. Langlois JA, Rutland-Brown W, Thomas KE. Traumatic brain injury in the United States: emergency department visits, hospitalizations, and deaths. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control; 2006.
 2. Defense and Veterans Brain Injury Center (DVBIC). Unpublished. Washington (DC): U.S. Department of Defense; 2005.
 3. Thurman DJ, Alverson C, Dunn KA, Guerrero J, Sniezek JE. Traumatic Brain Injury in the United States: A Public Health Perspective. J Head Trauma Rehabil. 1999 Dec;14(6):602-15.
 4. Ivins BJ, Schwab K, Warden D, Harvey S, Hoilien M, Powell J, et al. Traumatic brain injury in U.S. army paratroopers: prevalence and character. Journal of Trauma Injury, Infection and Critical Care 2003;55(4):617-21.
 5. Neurology Channel. Traumatic Brain Injury Diagnosis. Available at: www.neurologychannel.com. Accessed 07/23/08.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2013-11-18

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden