Behandling vid spasticitet orsakad av hjärnskada

Personer med hjärnskada kan behandla sin spasticitet på många olika sätt. Till exempel genom social rehabilitering, medicinering, injektioner och även kirurgi. Det finns också en behandling som heter ITB  som kan vara till stor hjälp för att minska din spasticitet och göra att du kan leva ett fullständigare och mer aktivt liv.

För att kunna välja rätt behandling för rätt individ krävs en flerfacklig bedömning och kontinuerlig utvärdering. För att den drabbade personen skall få så bra rehabilitering som möjligt ingår därför flera kompetenser i ett så kallat behandlingsteam vid den här typen av skador. Exempel på kompetenser i ett sådant team kan vara:

  • läkare
  • sjukgymnaster
  • logopeder
  • arbetsterapeuter
  • kuratorer

Under senaste decenniet har nya behandlingsmetoder introducerats vid neurologiska skador. Bland annat så har intratekal medicinering via pump använts i ökande omfattning. 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-04-06

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden