Vad är ITB-behandling?

Bacolfen Pump

Vid behandling av spasticitet används muskelavslappnande läkemedel. Om inte medicinering i tablettform hjälper mot spasticiteten eller om läkemedlet gett oacceptabla biverkningar, kan kontinuerlig tillförsel av medicinering till ryggmärgskanalen via en självreglerande pump vara ett alternativ. På detta sätt slipper medicinen passera via mage och tarm utan kommer istället direkt in till ryggmärgen, där den skall verka. Med den här typen av medicinering kan den totala dosen av medicinering sänkas mycket kraftigt, vilket medför minskade biverkningar. Om spasticitet finns i såväl armar som ben så kommer behandlingen att ge bäst symtomlindring i benen.

ITB-behandling

neuro-dd-baclofen-sm

Detaljjbild - Placering av pump och kateter

Behandlingen med intrathekal medicinering vänder sig till personer som är drabbade av så svår spasticitet eller spasmer att de är förhindrade att utföra vardagliga aktiviteter och skötsel. Den här typen av rörelserubbningar är ofta en följd av sjukdomstillstånd som multiple skleros, cerebral pares, hjärnskada, stroke eller ryggmärgsskada. För att vara en kandidat till behandlingen måste man:

* vara åtminstone fyra år gammal med tillräcklig kroppsstorlek för pumpen
* ha uppvisat positiva resultat under en testdosering
* inte vara aktuell för medicinering i tablettform eller ha fått oacceptabla biverkningar (gäller endast personer med svår spasticitet p.g.a. ryggmärgsskada)
* vänta åtminstone ett år efter inträffad skada (gäller endast personer med traumatisk hjärnskada)

Testdosering

Om behandlande doktor på hemorten tror att en medicinpump skulle kunna vara till hjälp för dig kommer du och närstående kallas till antingen spasticitetsmottagningen eller till neurokirurgiska klinikens mottagning, där en testdosering kommer att genomföras. Avsikten med testdoseringen är att undersöka hur din kropp svarar på en intratekal medicinering.

Innan testdoseringen genomförs bedöms rörligheten i dina armar och ben för att bedöma nivån på spasticiteten. Du kan även komma att videofilmas för framtida referensbehov.

Under testdoseringen tillförs läkemedel via en mycket tunn slang som lagts in i ryggmärgskanalen nedanför ryggmärgens slut. Innan neurokirurgen sätter slangen på plats, vilket sker med hjälp av ett nålstick, ges bedövningssalva och eventuellt lite lugnande medicin. Den tunna slangen tejpas sedan längs med ryggen och möjliggör att man på ett mycket enkelt och smärtfritt sätt kan ge medicinen. Testdoser ges bara en gång per dag och efteråt stannar patienten på avdelningen under de närmaste timmarna. Det tar mellan 30 minuter till en timme innan medicinen börjar verka avslappnande på dina muskler och effekten varar mellan fyra till åtta timmar. I takt med att medicineringen avtar återvänder du till samma nivå av spasticitet som innan testet.

Under testet kommer din läkare att avläsa dina livsfunktioner såsom puls, andning, blodtryck samt nivån på spasticitet i dina muskler. Genom att sedan jämföra din spasticitet innan och under testet kan du och din läkare se effekterna av medicineringen.

Alla personer svarar olika på de testdoser som ges. För vissa kan musklerna bli så avslappnade att man inte kan använda dem och för andra kan man behöva göra om proceduren följande dag med förhöjda doser för att uppnå någon effekt. Själva graden av avslappning är inte viktig i det här skedet då man bara är ute efter att se om medicinen kan vara till nytta för dig. Om du kommer att bli aktuell för den här behandlingsformen kommer du och din läkare givetvis justera din pump så att den avger den exakta mängden medicin för att hantera just din spasticitet.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-28

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden