Om hjärtinfarkt

Hjärtat eller hjärtmuskeln behöver, precis som kroppens andra organ, syrerikt blod för att fungera normalt. Kranskärlen, som är hjärtmuskelns blodkärl, avgår från stora kropps-pulsådern och förgrenar sig sedan över hjärtats yta. Dessa är normalt mjuka och elastiska och leder effektivt syrerikt blod till hjärtmuskeln. Vår livsstil leder emellertid ofta till att det bilda fett i väggarna på kranskärlen. Fettansamlingarna gör kranskärlen stela och oregelbundna, ett tillstånd som kallas åderförkalkning.

Diagnos

Hjärtinfarkt orsakas i de allra flesta fall av åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Unga människor kan drabbas av hjärtinfarkt av andra skäl, men det är mycket ovanligt. När ett förkalkat område i ett blodkärl av någon anledning brister, bildas en liten klump koagulerat blod. Om det bildas en tillräckligt stor klump kan i värsta fall hela blodkärlet täppas till. Detta medför att blodflödet stoppas och en blodpropp har därmed bildats.

Själva infarkten inträffar när en sådan blodpropp täpper till ett av hjärtats kranskärl och hindrar blodflödet till hjärtmuskeln. Ett förhindrat blodflöde till hjärtmuskeln innebär syre- eller näringsbrist och leder till att en mindre eller större mängd muskelceller i hjärtat skadas eller dör. Det är den skadan i hjärtmuskeln som kallas hjärtinfarkt.

I det akuta skedet (under de första timmarna) av en hjärtinfarkt kan olika rubbningar av hjärtats rytm förekomma. Detta beror på vissa, oftast övergående, skador på hjärtats elektriska system. En mindre infarkt innebär dock inte någon mätbar försämring av hjärtats pumpförmåga eftersom hjärtmuskeln normalt har en mycket stor reservkapacitet. Vid en större infarkt däremot kan hjärtats pumpförmåga försämras och hjärtat orkar inte längre upprätthålla den blodcirkulation som krävs av kroppen. Detta tillstånd kallas hjärtsvikt eller hjärtinsufficiens och kan vara av olika svårighetsgrad.

Den hjärtmuskelvävnad som dött under infarkten kan inte återbildas. Istället ersätter kroppen den döda delen av hjärtmuskeln med bindväv. Det som återstår av infarkten efter 4-6 veckors läkning är ett bindvävsärr.

Symtom

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor. Före 60 års ålder är insjuknandet dock vanligare hos män än hos kvinnor. En förklaring till det kan vara en skyddande effekt av det kvinnliga hormonet östrogen. Efter klimakteriet ökar risken för hjärtinfarkt för kvinnor.

Till de kända riskfaktorerna för hjärtinfarkt hör rökning, förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, stress och övervikt. Dessa riskfaktorer finns i ännu högre grad för de personer som har diabetes. När det gäller män med diabetes fördubblas risken för hjärt-kärlsjukdomar. För att undvika att hamna i riskzonen kan det vara viktigt att se över sin livsstil. Genom att sluta röka, motionera regelbundet och äta fettsnålare kan man reducera risken att drabbas av en hjärtinfarkt.

Typiska symtom vid hjärtinfarkt är:

  • stark smärta bakom bröstbenet
  • strålande smärta mot ena/båda armarna eller halsen

i kombination med:

  • illamående
  • kallsvettningar
  • svimningsanfall
  • andningssvårigheter
  • ångest
  • yrsel

Kvinnor upplever ofta mer diffusa symtom vid hjärtinfarkt. Många gånger saknas de klassiska bröstsmärtorna helt och symtomen kan istället endast bestå av till exempel yrsel, andfåddhet eller trötthet.

Om du drabbas

En person som drabbas av en hjärtinfarkt bör omedelbart få sjukhusvård. Ring alltid efter ambulans (112) om du, eller någon annan drabbas av de typiska symtomen som nämns ovan. För den som snabbt får hjälp finns möjligheten att minska infarktens storlek genom läkemedel redan i ambulansen.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden