Operation: Vad kan man förvänta sig?

Din stentning kommer att utföras i ett speciellt utrustat rum på sjukhuset som kallas PCI-lab. Proceduren kommer att utföras av en läkare som är specialiserad på ballongvidgning och stentning. Ditt vårdteam kommer också inkluderas av sköterskor och tekniker.
Stent placed inside a coronary artery

Ett stent placerat inuti ett kärl i hjärtat

Detaljbild - Ett stent placerat inuti ett kärl i hjärtat

Behandlingen, som utförs med hjälp av röntgengenomlysning, börjar med att du blir bedövad i huden. Därefter punkteras pulsådern i ljumsken eller handleden och en mjuk kateter (plastslang) leds in i pulsådern och vidare till hjärtats kranskärl.

Normalt tar en ballongvidgning mellan en och två timmar. Under ingreppet är blodgenom-strömningen avstängd en kort tid vilket ibland kan leda till att en kortvarig smärta i bröstet. Efter behandlingen täpps kärlet till.

Riskerna med ballongvidgning är små. Ibland kan en viss blodutgjutning i ljumsken uppstå, men den försvinner av sig själv efter hand.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-09-27

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden