Operation: Vad kan man förvänta sig vid bypassoperation på slående hjärta?

Bypassoperationer på slående hjärta hjälper till att förbättra livet för tiotusentals människor varje år. Under denna typ av operation fortsätter ditt hjärta att slå och du kopplas inte till en hjärtlungmaskin. Den delen av ditt hjärta som kirurgen arbetar med hålls stilla av en vävnadsstabilisator.

När beslutet om bypass-operation är fattat kommer du normalt till sjukhuset dagen innan operationen. Där kommer du att få information om operationens händelseförlopp och vad du kan förvänta dig för resultat. Innan du kommer till operationsavdelningen får du en lugnande spruta eller tablett för att minska din oro inför ingreppet. En vanlig kranskärlsoperation tar ungefär 2,5-3 timmar och under operationen är du nedsövd.

Behandling efter bypass

En kranskärloperation är ett stort ingrepp som kan ta tid att återhämta sig från. Det innebär en stor förändring att åka från sjukhusmiljön till hemmet. Irritation och koncentrationssvårigheter är vanliga. Räkna med cirka tre månaders konvalescens om det inte tillstöter komplikationer. Sjukskrivningstiden avtalas med ordinarie behandlande läkare.

När du väl är hemma tar det två till tre dagar innan såren är tillräckligt läkta för att du skall kunna duscha som vanligt. Klåda, sveda och allmän känslighet kan dock förekomma kring operations såret. Ibland kan man också se en svullnad högst upp på bröstbenet. Den avtar successivt och behöver inte behandlas. Feber, smärta, svullnad och vätskning från såren kan däremot betyda infektion. Du bör då ta kontakt med din mottagning för att få råd om vart du skal vända dig.

När en blodåder tagits bort i benet kan man också få en viss svullnad där. Lägg gärna upp det opererade benet på en stol när du sitter. På så vis minskar bensvullnaden.

Det är naturligt att du blir fort trött och andfådd efter operationen. Du bör därför träna regelbundet för att bygga upp din kondition med de övningar som rekommenderades på sjukhuset. För att inte bröstbenet skall utsättas för påfrestningar under de första veckorna bör man dock inte belasta armarna med mer än något kilo.

Under de första veckorna är både muskelstyrka och den mentala skärpan nedsatt. Man bör därför undvika att köra bil och cykla.

Sexuellt samliv kan återupptas utan oro när du själv känner att du orkar och har lust. Första tiden efter operationen kan smärtor från operations såret vara ett praktiskt hinder men bortsett från detta finns det inga restriktioner.

Referenser

  1. Heart Center, The North American Heart Risk Study. Available at: www.qualityoflife.org
  2. Puskas J Cheng D, Knight J, Angelini G, DeCannier A, Dullum M, Martin J, Ochi M, Patel N, Sim E, Trehan N, Zamvar V. Off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting; a meta-analysis and consensus statement from the 2005 ISMICS Consensus Conference. Innovations. 2005; 1;3-27.
  3. Subramanian VA, Patel NU, Patel NC, Loulmet DF. Robotic assisted multivessel MidCAB with port-access stabilization and cardiac positioning: paving way for outpatient in CABG? Abstract submitted at the Society of Thoracic Surgeons meeting. San Antonio, TX January 25-28, 2004.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-12

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden