Vad är ballongvidgning och stentning?

Om det inte räcker med mediciner för att vidga kranskärlen kan det bli nödvändigt att göra ett operativt ingrepp varav ballongvidgning idag är det vanligast förekommande.

Behandlingen, som utförs med hjälp av röntgengenomlysning, börjar med att du blir bedövad i huden. Därefter punkteras pulsådern i ljumsken eller handleden och en mjuk kateter (plastslang) leds in i pulsådern och vidare till hjärtats kranskärl. En tunn metalltråd, som passerar det trånga partiet i kranskärlet, förs in genom plastslangen. Över tråden träs en ny ballongförsedd kateter som placeras mitt för det kranskärl som har en förträngning. När ballongen försiktigt blåses upp inne i kärlet pressas fettbildningarna ihop och kärlförträngningen vidgas.

Ett stent är ett litet nätrör gjort av medicinsk metall

Ett stent är ett litet nätrör gjort av medicinsk metall

Ibland kan ballongen behöva blåsas upp flera gånger för att öppningen skall bli tillräckligt stor. I vissa fall, beroende på blockeringens storlek, kan också successivt större och större ballonger behövas. När kranskärlet verkar tillräckligt öppet töms ballongen och katetern avlägsnas försiktigt. I vissa fall, när det finns blodproppar i kärlen, kan blodproppen också sugas ut. Detta ingrepp kallas trombektomi.

Ett bekymmer vid ballongvidgning är när ett blodkärl drabbas av en ny blockering eller kollapsar helt några veckor eller månader efter det att ballongvidgningen är genomförd. Den medicinska termen för det tillståndet är restenos. För att förhindra den allvarliga komplikationen sätter man ofta in ett mycket litet metallnätrör, ett stent, i kombination med ballongvidgningen, för att hålla öppningen oförändrad.

Stentet levereras på en ballongkateter och förs in i blodkärlet efter det att ballongvidgningen är gjord. Efter det att fettbildningarna har pressats ihop mot blodkärlets vägg är stentet utvidgat till lämplig storlek. I vissa fall kan det bli nödvändigt att sätta in flera stent beroende på förträngningens längd. Väl inne i kranskärlet fungerar stentet ungefär som en liten byggnadsställning som håller kärlets väggar på plats. När stentimplantationen är färdig töms ballongen och avlägsnas försiktigt från blodkärlet.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden