Nytta och risker med bypassoperation på slående hjärta

Bypassoperation på slående hjärta eller koronar bypassoperation utan hjärt-lungmaskin (OPCAB) är ett säkert och beprövat alternativ till konventionell bypassoperation. Både OPCAB och konventionell bypassoperation ger goda resultat. Operation på slående hjärta innebär att ingen hjärt-lungmaskin behövs, vilket kan innebära färre biverkningar.

Nytta

Några av de möjliga fördelarna med operation på slående hjärta är

 • mindre risk för stroke1,
 • färre problem med minnesförlust och nedsatt kognitiv förmåga 2,3,4,
 • färre dödsfall – särskilt bland kvinnor och högriskpatienter 5,
 • minskat transfusionbehov 6,7,8,
 • mindre skada på hjärtat 9,
 • kortare sjukhusvistelse 10,
 • färre problem med hjärtrytmen 7.

Långsiktiga resultat med OPCAB

Hos de flesta patienter som har genomgått OPCAB har symtomen lindrats eller försvunnit helt och de förblir symtomfria i flera år11. Vissa återhämtar sig snabbare efter operationen än de som opereras med hjälp av hjärt-lungmaskin och drabbas av färre komplikationer efter operationen.

Risker

Koronar bypassoperation är en mycket vanlig kirurgisk åtgärd. Risken för att du ska dö på grund av operationen är mycket liten, men i likhet med alla kirurgiska ingrepp medför även denna operation risker. Riskerna är inte större vid en operation på slående hjärta än vid en konventionell bypassoperation. Några av riskerna (det kan finnas andra) är

 • blödning,
 • infektion,
 • stroke,
 • njursvikt,
 • lungkomplikationer,
 • dödsfall.

Hur stor risk du löper beror på många olika faktorer, bland annat

 • din ålder (om du är över 70 år),
 • din hälsa vid tidpunkten för operationen,
 • om du opereras akut,
 • om du är rökare,
 • om din hjärtmuskelfunktion är dålig,
 • om du har diabetes,
 • om du har kronisk lungsjukdom,
 • om du har kronisk njursvikt.

Tala med din läkare

Om du ska genomgå hjärtkirurgi av något slag ska du diskutera riskfaktorerna med din läkare så att ni gemensamt kan avgöra vilken behandling som är bäst för dig.

Referenser

 1. Karamanoukian, H, et al. Decreased incidence of postoperative stroke following off-pump coronary artery bypass. J Am Coll Cardiol. 2002;39:917.
 2. Newman, et al. Longitudinal assessment of neurocognitive function after coronary-artery bypass surgery. N Engl J Med. 2001;344(6):295-402.
 3. Diegler A, et al. Neuromonitoring and neurocognitive outcome in off-pump versus conventional coronary bypass operation. Ann Thorac Surg. 2000;69:1162-1166.
 4. Basker Rhao B, et al. Evidence for improved cerebral function after minimally invasive bypass surgery. J Card Surg. 1998;13:27-31.
 5. Arom K, et al. Safety and efficacy of off-pump coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg. 2000;69:704-710.
 6. Puskas JD, et al. Clinical outcomes, angiographic patency, and resource utilization in 200 consecutive off-pump coronary bypass patients. Ann Thorac Surg. 2001;71:1477-1484.
 7. Boyd W, et al. Off-pump surgery decreases postoperative complications and resource utilization in the elderly. Ann Thorac Surg. 1999;68:1490-1494.
 8. Ascione R, et al. Beating versus arrested heart revascularization: evaluation of myocardial function in a prospective randomized study. Eur J Cardio-thorac Surg. 1999;15:685-690.
 9. Rastan, A J, et al. On pump- beating heart versus off pump coronary artery bypass surgery—evidence of pump induced myocardial injury. Eur J Cardiothorac Surg. 2005; 27:1057-1064.
 10. Ascione R, et al. Economic outcome of off-pump coronary artery bypass surgery: a prospective randomized study. Ann Thorac Surg. 1999;68:2237-2242.
 11. www.mayoclinic.com: Coronary Bypass Surgery.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-10

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden