Behandling                                    vid hjärtklaffsjukdom

Hjärtklaffsjukdom kan behandlas med medicin, minimalinvasiva ingrepp eller öppen hjärtkirurgi. Om din läkare bestämmer att en hjärtklaff-reparation eller ett hjärtklaffbyte är den bästa behandlingen för dig kan Medtronic erbjuda många olika sorters produkter.

Vid lindriga klaffel kan man följa sjukdomsbilden med hjälp av regelbundna ultraljud. Vid mer påtagliga besvär behandlas dock klaffel med medicinering eller operation.

Om ett operativt ingrepp blir aktuellt finns det idag många olika valmöjligheter. Den skadade hjärtklaffen kan antingen ersättas med en konstgjord hjärtklaff eller så kan man reparera den med så kallad klaffplastik. Man kan också transplantera klaffar från avlidna personer.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden