Om hjärtklaffsjukdom

Hjärtats funktioner kan beskrivas på många olika sätt. Ett sätt att beskriva det är att det fungerar som en pump där högerhjärtat pumpar blodet genom lungorna och vänsterhjärtat förser övriga kroppen med syresatt blod. I varje hjärthalva finns också ett förmak och en kammare.

I hjärtat finns också fyra klaffar som fungerar som ventiler. Dessa ventiler hindrar blodet från att gå i fel riktning. När kroppen utnyttjat syre och näring i olika organ och vävnader skickas det syrefattiga blodet tillbaka tillhjärtats högra förmak och leds ned genom tricuspicalisklaffen till höger kammare. Därefter pumpas det genom pulmonalistklaffen ut till lungartärerna för att åter syresättas. Därifrån går blodet genom mitralisklaffen till vänster kammare och det syresatta blodet pumpas ut i kroppen genom aortaklaffen.

Klaffarna är uppbyggda i form av flikar. Dessa flikar sluter tätt mot varandra och är fästa i muskelväggen med hjälp av små muskeltrådar. Ibland kan klaffarna vara felaktigt utformade från födseln eller så kan de skadas i samband med sjukdomar och infektioner.

Symtom

Klaffsjukdomar ger oftast inga eller ringa besvär till en början. Beroende på vilken klaff som drabbats ser symtomen dessutom något olika ut. Graden av stelhet (stenos) eller läckage (insufficiens) kan också variera från mindre besvär till akuta tillstånd, som kräver omedelbar behandling.
Symtom vid följande klaffsjukdomar:

  • Förträngning på aortaklaffen. Blodet får svårt att passera ut från vänster kammare med syrebrist som följd. Vanliga symtom kan vara allt ifrån symtomfrihet till kärlkramp, yrsel och svimning.
  • Läckande aortaklaff. Blod rinner hela tiden tillbaka ned i vänster kammare som därför blir överbelastad. Vanliga symtom är andfåddhet vid ansträngning, trötthet och tecken på hjärtsvikt.
  • Läckande mitralisklaff. Kan bero på att vänster kammare är så stor att klaffen inte kan hålla tätt. Det kan också bero på att klaffens upphängningsanordning skadats. Blod rinner tillbaka in i vänster förmak med förmaksflimmer eller hjärtsviktstecken som följd.

Om du får symtom som smärtor i bröstet, andfåddhet, konditionsnedsättning, trötthet eller svimning är det viktigt att du uppsöker läkare så att en ordentlig utredning får göras. En läkare kan upptäcka ett hjärtklaffsfel genom att prata med dig om dina symtom, genom att lyssna på hjärtat och genom att genomföra vissa tester och prov. Sådana tester och prov kan till exempel bestå av EKG-undersökning, ultraljud, blodprover och eventuella arbetsprover.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-23

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden