Livet efter hjärtklaffkirurgi

Många tror att man måste genomföra en dramatisk förändring av sitt liv för att kunna leva med en hjärtklaffsprotes. Men även om det är viktigt att man försöker leva på ett sätt som är sunt för hjärtat mår man i själva verket ofta mycket bättre fysiskt redan direkt efter operationen, eftersom man inte längre begränsas av sina symtom från klaffsjukdomen. 

Patienterna upplever ofta att symtomen förbättras gradvis under de första veckorna efter operationen och upptäcker de mest markanta förändringarna flera veckor och månader in på sin konvalescenstid.

För att underlätta tillfrisknandet i hemmet ordinerar läkaren i regel ett gradvis upptrappat träningsprogram och han/hon kan även rekommendera en speciell diet. Tillsammans med din läkare kan du sätta upp realistiska mål för att öka din fysiska aktivitet. Det är viktigt att få särskild vägledning när det gäller att återuppta gamla välbekanta aktiviteter, såsom hushållsgöromål, motion, bilkörning och återvändande till arbetet. Tala också med din läkare om hur ofta du bör komma på rutinkontroller framöver.

Man får ändå inte glömma bort att en hjärtoperation är ett stort ingrepp som kan ta tid att hämta sig från. Det kan innebära en stor förändring att åka från sjukhusmiljön till hemmet. Räkna med att vissa oväntade känslor kan dyka upp. Man kan till exempel känna:

  • Upprymdhet som varar några dagar
  • Depression som varar de första veckorna
  • Nedsatt aptit/upplevelse av att maten inte smakar, vilket varar upp till en månad
  • Sömnstörningar som varar några veckor
  • Synstörningar (ögongloberna absorberar tillfälligt vätska, vilket påverkar synen och gör att eventuella glasögon inte är tillräckligt starka) som varar några veckor
  • Svullna ben, vilket varar några veckor

Medvetenhet om att dessa känsloyttringar och företeelser är helt normala kan minska onödig oro.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden