Att genomgå hjärtklaffkirurgi

Om diagnosen visar att en klaff måste rekonstrueras, kan en implanterad annuloplastring få dig att känna dig bättre nästan omedelbart. Om du istället behöver en konstgjord klaff kommer du att vara en av tusentals patienter som fått en Medtronic-klaff.

Är det här rätt behandlingsalternativ för dig?

Din läkare kommer att göra en utvärdering för att ta reda på om du är en kandidat för hjärtklaffsreparation eller hjärtklaffsbyte.
Mer: Hjärtklaffsrekonstruktion
Mer: Hjärtklaffsbyte

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Ta reda på vad du kan förvänta dig inför din hjärtklaffsoperation
Mer: Hjärtklaffsrekonstruktion

Mer: Hjärtklaffsbyte

Frågor och svar

Vi är säkra på att du har en massa frågor om hjärtklaffar och den kirurgi som behövs för att reparera dem. Om du inte hittar alla svar du behöver här, anteckna dina frågor och se till att fråga din läkare.

Mer: Frågor och svar

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden