Operation: Vad kan man förvänta sig vid klaff-rekonstruktion?

En hjärtklaffsoperation är ett kirurgiskt ingrepp som används för att byta ut eller reparera en hjärtklaff som inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Standardiserade operations-metoder för sådana reparationer och byten av klaffar har använts med ett säkert och effektivt resultat i många år.

När beslutet om hjärtklaffsoperation är fattat kommer du normalt till sjukhuset dagen innan operationen. Där kommer du att få information om operationens händelseförlopp och vad du kan förvänta dig för resultat. Innan du kommer till operationsavdelningen erbjuds du en lugnande spruta eller tablett för att minska din oro inför ingreppet.

Operationen börjar med att du som skall opereras får narkos (blir sövd). Därefter gör kirurgen ett snitt i bröstväggen. Efter att kirurgen öppnat brösthålan för att komma åt hjärtat kopplas du till kardiopulmonell bypass, vanligen kallad hjärt-lungmaskin. Detta system tar över funktionen hos hjärtat och lungorna och ser till att hela kroppen förses med blod.
Vid ingrepp för klaffbyte tar kirurgen först bort den sjuka klaffen och syr sedan fast klaffprotesen på den borttagna klaffens plats.
Vid reparation av klaffar tar kirurgen eventuellt bort en del vävnad runt den sjuka/skadade klaffen och syr sedan fast en liten, flexibel ring eller ett band runt klaffen, som skall fungera som ett stöd vid öppnande och stängande.
Den nya, alternativt omgjorda, klaffen testas så att den fungerar som den skall varefter hjärt-lungmaskinen kopplas bort. Snitten sys igen och du flyttas till en uppvakningsavdelning.

Omedelbart efter operationen kommer du förmodligen att känna dig dåsig. De närmaste timmarna eller dagarna tillbringar du på intensivvårdsavdelningen där din hjärtfrekvens, kroppstemperatur, ditt blodtryck och andra viktiga kroppsliga funktioner övervakas.  

Heart valve replacement surgery is performed with one of the three types of incisions shown in this illustration. Minimally invasive surgery uses a 'mini' incision in the 'breastbone' (sternum) or under your right pectoral muscle to access the heart valve.

Detaljbild - Hjärtklaffbyte genomförs med ett av dessa tre typer av snitt, som visas i illustrationen. Vid minimi-invasiv kirurgi görs ett litet snitt i bröstbenet (sternum) eller under din högra bröstmuskel för att komma åt hjärtklaffen.

Ingrepp för klaffbyte eller -reparation pågår i 1-3 timmar. Framsteg inom de kirurgiska teknikerna och nya produkter som underlättar dessa tekniker har resulterat i att en minimalinvasiv hjärtkirurgi har utvecklats som får alltmer uppmärksamhet från såväl kirurger som patienter.
Skillnaden mellan minimalinvasiv hjärtklaffskirurgi och konventionell klaffkirurgi är stor-leken och/eller placeringen på det snitt som kirurgen måste lägga för att komma åt patientens klaff. Ett mindre snitt kan medföra mindre risk för infektion, mindre smärta under konva-lescensen och är oftast mer kosmetiskt tilltalande eftersom det ger ett mindre ärr.
Nackdelen med minimalinvasiv hjärtklaffskirurgi kan å andra sidan vara att åtkomligheten för kirurgen minskar och att operationen blir mer tekniskt komplicerad.

Med dagens teknik är risken för allvarliga komplikationer vid hjärtoperationer liten. Man skall dock ha klart för sig att kroppen och hjärtat utsetts för stor belastning under själva operationen. Därför är det viktigt att man alltid väger vinsterna med en operation mot eventuella risker när man fattar sitt beslut. Detta bör göras i samråd med en kardiolog eller kirurg.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-10-27

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden