Om hjärtklaffkirurgi

En behandlingsmöjlighet för hjärtklaffsjukdom kan vara att implantera en liten annuloplastring eller band från Medtronic för att omforma klaffen. Eller så kan din läkare bestämma sig för att ersätta klaffen totalt med en konstgjord klaff.

Vad innebär dessa båda ingrepp?

När en hjärtklaff inte fungerar normalt, kan hjärtat i sig inte heller fungera som det ska. I vissa fall kan klaffen då repareras och i andra fall måste den ersättas.
Mer: klaffrekonstruktion
Mer: hjärtklaffsbyte

Våra hjärtklaffsingrepp

Annuloplastringar och band används för att ge form och stabilitet åt klaffens fundament eller annulus. Proteser eller konstgjorda klaffar är antingen mekaniska eller biologiska.
Mer: Profile 3D™ ring
Mer: Hancock® II biologisk klaff
Mer: Freestyle® biologisk klaff

Nytta och risker

Efter det att din sjuka klaff är reparerad eller ersatt kommer du att känna dig bättre nästan omgående. Kom ihåg dock att återhämtningsprocessen kan ta tid. Som vilken operation som helst finns vissa risker förenade med klaffreparation eller klaffbyte.
Mer: rekonstruktion
Mer: klaffbyte

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-18

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden