Nytta och risker med klaffbyte

Klaffbyte anses allmänt vara en säker operation, och du bör känna effekten av din nya hjärtklaff nästan genast efter ingreppet. Det finns dock risker och möjliga komplikationer. Du bör känna till dessa så att du kan tala om för din läkare om du känner symtom på någon av dem.

Nytta

Med tiden bör du kunna återgå till ett normalt liv. Det är helt individuellt hur lång tid det tar att återhämta sig från operationen, bland annat har det betydelse hur frisk du är för övrigt. Effekten av din gamla, skadade hjärtklaff på kroppen kommer gradvis att försvinna när den nya hjärtklaffen gör att hjärtat fungerar mer effektivt.

Risker

Riskerna är bland annat:
• Liksom vid alla operationer finns det risk för blodproppsbildning några dagar efter operationen. Om en blodpropp lossnar kan den röra sig till lungorna och ge andfåddhet, bröstsmärta och till och med leda till döden. Om du får något av dessa symptom ska du omedelbart kontakta läkare.
• Det kan hända att den nya hjärtklaffen inte fungerar som den ska, vilket kan ha många olika orsaker. Detta är mycket sällsynt, men behandlingen kan kräva nya ingrepp.
• Onormal hjärtrytm, s.k. arytmi, kan inträffa efter operationen. Arytmierna kan oftast kontrolleras med läkemedel och är normalt övergående.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden