CoreValve, hjärtklaff med transkateterteknik

Transkateterhjärtklaffen CoreValve

Transkateterhjärtklaffen CoreValve implanteras minimalinvasivt genom kroppens kärlsystem via en kateter.

CoreValve ® är en biologisk hjärtklaff som konstruerats av hjärtsäcken från en gris. Precis som de vanliga hjärtklaffarna består CoreValve av tre klaffsegel. Klaffen är insydd i ett stödjande metallnät av nitinol som säkrar förankringen i hjärtat.

Det speciella med CoreValve är att läkaren kan implantera denna hjärtklaff genom kroppens kärlsystem istället för att öppna upp bröstkorgen. Detta görs med hjälp av ett katetersystem. Innan implanteringen av hjärtklaffen kyls nitinolnätet ner med isvatten. Då blir nätet mjukt och formbart och kan fällas ihop och fästas under den tunna kateterns skyddande hölje. Med hjälp av en hylsa som förs in i artären i ljumsken förs katetern vidare genom aortan upp till hjärtat. Där identifieras den exakta positionen av klaffen med hjälp av röntgenbilder. Klaffen frigörs sedan genom att läkaren drar tillbaka skyddshöljet varpå metallnätet med den nya klaffen vecklar ut sig och ersätter den gamla, defekta klaffen.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-26

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden