Freestyle biologisk klaff

The Freestyle tissue valve represents an advance in valve technology because its design is similar to the natural human aortic heart valve.

Freestyle biologisk hjärtklaff representerar ett framsteg inom klafftekniken eftersom dess utformning ligger mycket nära en naturlig mänsklig aortahjärtklaff.

Översikt

Freestyle® bioprotes är en hjärtklaff som konstrueras från ett grishjärta. Grishjärtats anatomi är mycket lik det mänskliga hjärtats. Freestyle-hjärtklaffen framställs utan ram (stent), vilket innebär att klaffen kan röra sig och fungera som en naturlig hjärtklaff. I vissa fall går det också att operera in en större hjärtklaff så att blodflödet ökar. Freestyle-hjärtklaffen används för att ersätta en defekt aortahjärtklaff.

Implantering av Freestyle-klaffen

Freestyle-hjärtklaffen implanteras vid den punkt där blod från vänster kammare kommer in i aorta.

Egenskaper

Freestyle-hjärtklaffen innebär ett genombrott för hjärtklaffstekniken. Freestyle-klaffens konstruktion och blodflödesegenskaper ligger mycket nära en naturlig aortaklaffs. Eftersom Freestyle-klaffen har en större öppning som låter mer blod flöda genom den minskar belastningen på hjärtat, så att det kan återgå till en normal funktion1,2.

 Referenser
1. Bach DS, Kon ND, Dumesnil JG, et al. Ten year outcome after aortic valve replacement with the Freestyle stentless bioprosthesis. Ann Thorac Surg. 2005;80:480-7.
2. Kon N, Riley R, Adair S, et al. Eight year results of aortic root replacement with the Freestyle stentless porcine aortic root bioprosthesis. Ann Thorac Surg. 2002;73:1817-21.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden