Hancock II biologisk klaff

Hancock II Tissue Valve

Hancock II biologisk klaff

Översikt

Hancock® II-klaffen används för att ersätta defekta aorta- och mitralklaffar. Kirurger över hela världen har implanterat Hancock-klaffar i över 25 år.
Hancock II-klaffen är en biologisk hjärtklaff som konstrueras från ett grishjärta. Grishjärtats anatomi är mycket lik det mänskliga hjärtats. De klaffsegel som reglerar blodflödet i Hancock II-klaffen är fästa vid en flexibel ram (stent) som fungerar som stöd. Stentet är överdraget med ett dacron-liknande material som används för att sy fast klaffen i hjärtat.
Hancock Conduit är samma klaff som består av en cylinder i ett polyestermaterial med en isydd Hancock-klaff. Conduiten används för att reparera medfödda eller förvärvade aortadefekter.

Implantering av Hancock II-klaffen

Hancock II-klaffen används för att ersätta en skadad aortaklaff eller mitralklaff, beroende på patientens sjukdom.

Egenskaper

Hancock II-klaffen är utformad för att så mycket blod som möjligt ska kunna flöda genom den1. Studier har visat att Hancock II-klaffen ger oerhört goda resultat i alla åldersgrupper och både vid aortaklaffs- och mitralklaffsbyte2-4.

 Referenser
1. Wright JM, Eberhardt CE, Gibbs ML, et al. Hancock II - An Improved Bioprosthesis. In: Cohn LJ, Galucci V. ed. Cardiac Bioprostheses. New York, NY: York Medical Books, 1982.
2. David TE, Armstrong S, Sun Z. Clinical and Hemodynamic Assessment of the Hancock II Bioprosthesis. Ann Thorac Surg 1992;54:661-8.
3. David TE, Ivanov J, Armstrong S, Feindel CM, Cohen G. Late results of heart valve replacement with the Hancock II bioprosthesis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2001;121:268-278.
4. David TE, Pollick C, Bos J. Aortic Valve Replacement with Stentless Porcine Bioprosthesis. J Thorac Cardio Surg 1990;99(1);113-8.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden