Nytta och risker med klaffsrekonstruktion

Beroende på ditt tillstånd bör du börja känna effekterna av en rekonstruktion av en hjärtklaff ganska snart efter operationen.

Nytta

De flesta patienter känner omedelbart effekten av en rekonstruktion av en hjärtklaff. Andra upplever en gradvis förbättring under flera veckor efter ingreppet. Din läkare kommer att hjälpa dig bedöma framstegen och rekommendera program och aktiviteter som hjälper dig att få tillbaka kraft och energi.

Risker

Det finns vissa risker med denna typ av kirurgiska åtgärder. Riskerna är bland annat:

  • blodproppsbildning på eller runt hjärtklaffen (proppar kan lossna och röra sig med blodcirkulationen),
  • skada på röda blodkroppar,
  • problem med hjärtklaffen som kan orsaka en försnävning av klafföppningen,
  • läckage av små mängder blod genom klaffen när den har stängts,
  • onormal hjärtrytm,
  • hjärtklaffsinflammation (endokardit),
  • blödning i samband med behandling med antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel som motverkar blodproppsbildning).

Tala med din läkare om du vill veta mer om nyttan och riskerna med klaffsrekonstruktion.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden