Behandling vid hjärtsvikt

I dagsläget finns inte någon botande behandling vid hjärtsvikt. Därför inriktas behandlingen på att minska riskfaktorer och att underlätta hjärtats arbete.

Målen för behandling av hjärtsvikt är att:

 • minska symtomen
 • förlänga överlevnaden
 • öka livskvaliteten
 • förbättra arbetsförmågan

Du kan själv påverka

Det finns mycket som du kan göra själv för att minska dina symptom. Följande punkter kan påverka din hjärtsvikt negativt och bör därför undvikas:

 • övervikt
 • överdriven saltkonsumtion (mer än 5 gr per dag)
 • rökning
 • alkohol

Förutom detta bör du försöka att inte dricka mer än nödvändigt, samt om möjligt också delta i någon fysisk aktivitet för att öka din fysiska kapacitet. Patienter med hjärtsvikt erbjuds ibland möjligheten att delta i särskilda program med fysisk träning. Ta tillvara denna möjlighet!

Medicinering

Det finns flera olika typer av läkemedel som normalt skrivs ut till patienter med hjärtsvikt. Det är viktigt att du följer de rekommendationer som du får av din läkare angående vilka mediciner, vilka doser och vid vilka tider som medicinerna skall tas. Läkemedel som din doktor kan föreskriva är till exempel:

 • ACE-hämmare och/eller ARB - kan underlätta hjärtats arbete vid hjärtsvikt
 • Betablockerare - avlastar hjärtat genom att bland annat sänka hjärtfrekvensen
 • Diuretika - vätskedrivande läkemedel som används för att minska vätskeansamlingen i kroppen

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden