Om hjärtsvikt

Hjärtat är en fascinerande muskel. Det är ungefär lika stort som din egen knutna hand och kan pumpa runt cirka 5 liter blod i kroppen per minut.

Hjärtat har sitt eget elektriska system som ser till att hjärtat slår och kontrollerar rytmen så att blodcirkulationen kan hållas på en lämplig nivå. Den så kallade sinusknutan, som är en del av hjärtats elektriska system, alstrar och skickar ut små elektriska signaler. Dessa signaler leds via retledningssystemet till alla delar av hjärtmuskeln.

Hjärtat är uppdelat i en höger- och en vänstersida. Högersidan pumpar blodet genom lungorna, där det tar upp syre. Därefter passerar blodet genom hjärtats vänstersida, som pumpar det vidare ut till kroppens alla celler.

Hjärtats höger- och vänstersida är också delade horisontellt så att fyra separata hjärtrum bildas. De två övre hjärtrummen kallas för förmak och de två nedre för kammare. Mellan varje förmak och kammare sitter en hjärtklaff, som ser till att blodet bara kan röra sig i en riktning. Det är hjärtats kammare som utför själva pumparbetet.

Om hjärtat drabbas av sjukdom, som till exempel hjärtinfarkt, högt blodtryck eller klaffel, kan hjärtats pumpförmåga försämras. Det är ett mycket vanligt tillstånd som kallas för hjärtsvikt eller hjärtinsufficiens.

Symtom

När man först får hjärtsvikt kan man vara i det närmaste symtomfri, men efterhand uppkommer symtom som andfåddhet, trötthet och ökad puls. Ben och vrister kan också svullna eftersom för mycket vätska samlas i kroppen. Nattetid kan man drabbas av andnöd och hosta samt ökat behov av att gå upp och kissa. Vid akut livshotande hjärtsvikt är symtomen mer dramatiska. Man kan då uppleva

 • kraftig andnöd
 • kallsvett
 • kraftig blekhet
 • rosslande andning
 • svår hjärtklappning och ångest

Vid plötslig eller snabbt ökande andnöd ska man alltid uppsöka akutmottagning på sjukhus.

För att ta reda på om det är hjärtsvikt som orsakar dina besvär finns det en rad undersökningar som din läkare kan välja att göra. Vilken eller vilka som väljs beror bland annat på graden av symtom, och resultat från tidigare undersökningar. 

 • Elektrokardiogram (EKG): registrerar hjärtats elektriska aktivitet och kan till exempel ge information om hur de elektriska signalerna sprids över hjärtat. Här kan man också se om hjärtrytmen är normal.
 • Ekokardiogram: med hjälp av ultraljud skapas en bild av hjärtat där t.ex. hjärtväggarnas tjocklek, hjärtklaffarnas funktion och hjärtats pumpförmåga kan mätas.
 • Arbetsprov: görs för att kontrollera hjärtfunktionen vid fysisk ansträngning.
 • Hjärt-lungröntgen: ger information om hjärtats form och storlek, samt visar om lungorna är normala. Vid hjärtsvikt ses ofta en hjärtförstoring och ett visst mått av vätska i lungorna.
 • Hjärtkateterisering: en invasiv metod för att mäta trycket inne i hjärtat och för att kontrollera hjärtvävnadens struktur.
   

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-04-24

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden