Att få CRT-behandling

Resynkroniseringsbehandling kan hjälpa till att återställa hjärtrytmen genom att stimulera båda sidorna av hjärtat samtidigt. Denna stimulering, eller resynkronisering, består av små elektriska signaler som skickas till hjärtmuskeln genom implanterade elektroder.

Är denna behandling rätt för dig?

Din läkare kommer att avgöra om du är en potential kandidat för resynkroniseringsbehandling.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Ditt vårdteam kommer att vägleda dig igenom operationens alla steg när du får en CRT-pacemaker.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden