Operation: Vad kan man förvänta sig?

A cardiac resynchronisation therapy device is typically implanted in the upper chest.

Detaljbild - En implanterad CRT-pacemaker

För att få en CRT-pacemaker krävs en mindre operation som sker under lokalbedövning och som vanligen tar cirka två timmar. Stora variationer kan dock förekomma. Under operationen förs elektrodkablarna ner till sina positioner i hjärtat via ett eller flera blodkärl. En elektrodkabel placeras i höger kammare och en förs vidare in via ett blodkärl som går utanpå hjärtat (ett så kallat koronarkärl) till vänster kammare. Eftersom alla patienters anatomi är olika är det ibland inte möjligt att placera en elektrodkabel för stimulering av vänster kammare. Om så skulle vara fallet kommer din doktor att diskutera detta med dig.

Elektrodkablar för stimulering av vänster kammare kan ibland placeras utanpå hjärtat, en så kallad epikardiell placering. Detta görs framför allt om den optimala positionen för stimulering inte kan nås via koronarkärlet. Om ditt hjärta medger det placeras också en elektrodkabel i höger förmak. Denna elektrod används främst för att känna av sinusknutans signaler och styra hjärtrytmen efter denna.

När elektrodkablarna ligger på plats görs provstimulering för att se att systemet fungerar som det är tänkt. Efter detta ansluts elektroderna till pacemakern, som placeras under huden uppe vid ena axeln. Såret sluts sedan med några stygn.

Efter operationen kommer du tillbaka till avdelningen och får lov att äta, dricka och gå upp ur sängen som vanligt. Tiden du behöver vara på sjukhus varierar från fall till fall, men du bör räkna med en till tre dagar.

Innan du blir utskriven kontrolleras din pacemaker. Du får råd om vad du ska tänka på i vardagslivet och vart du kan vända dig när frågor dyker upp.

Eftervård

Väl hemma igen kan du känna en viss ömhet i det område där pacemakern är placerad. Det är normalt och försvinner i allmänhet inom en månad. Skulle du däremot få mer ont, om området bli rött och svullet eller om du får feber, skall du kontakta sjukhuset direkt.

Med tiden kommer du att vänja dig vid tanken på att du har en pacemaker som hjälper ditt hjärta att slå effektivt. Det är helt normalt att känna en viss osäkerhet om vad du kan och inte kan göra, men försök se din pacemaker som ett hjälpmedel i vardagen - inte ett hinder.

Du kommer att bli kallad till sjukhuset för fortsatta kontroller. Första kontrollen sker efter sex till åtta veckor, och därefter i vanligtvis en till två gånger per år.

Eventuella komplikationer

Precis som vid alla operationer finns en risk för infektion i operationssåret. Du bör vara uppmärksam på eventuell svullnad, rodnad eller värmekänsla från området runt såret. Dessa symtom kan vara tecken på en infektion som behöver behandling med exempelvis antibiotika.

Eftersom det tar ett tag innan dina elektrodkablar ”växer fast” i hjärtat finns det under de första veckorna en risk att någon av kablarna rubbas ur sitt läge. Detta kan medföra att du måste genomgå en ny operation där kabeln/kablarna placeras tillbaka vid sin ursprungliga position.

Optimal placering av elektroden vid vänster kammare ligger ofta nära den nerv som styr musklerna i diafragman. I vissa fall kan strömfältet från elektroden orsaka att musklerna i diafragman stimuleras samtidigt som hjärtat. För att undvika detta görs en kontroll under operationen men risken kan aldrig helt uteslutas. Om du skulle få muskelryckningar i diafragman skall du kontakta din läkare. Ofta kan detta åtgärdas med en enkel omprogrammering av pacemakern, men i sällsynta fall krävs en ny operation då omplacering av elektroden görs.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden