Är resynkroniseringsbehandling av hjärtat rätt alternativ för dig?

Din läkare kan använda nedanstående kriterier för att avgöra om resynkroniseringsbehandling av hjärtat, CRT, är lämpligt för dig:

  • Du har kammardyssynkroni, vilket innebär att hjärtats båda nedre kammare inte arbetar synkront och därför inte kan pumpa ut blod i kroppen effektivt.
  • Du tar den högsta dosen av dina läkemedel men får ändå inte tillräcklig symtomlindring och har fortfarande en sämre livskvalitet på grund av din sjukdom.
  • Din läkare har bedömt att din hjärtsvikt är av svårighetsgraden NYHA-klass II, III eller IV.
  • Du har en ejektionsfraktion som är mindre än eller lika med 35 %. Ejektionsfraktionen är den procentandel blod som pumpas ut ur hjärtat med varje slag.
  • QRS-durationen, ett mått på hjärtats elektriska aktivitet, är längre än normalt.

Fråga din läkare om en CRT-pacemaker kan vara lämplig för dig.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden