Frågor och svar

På vilket sätt påverkar CRT-pacemakern min hjärtsvikt?

Genom att hjälpa hjärtat att slå mer effektivt sätt kan dina symptom på hjärtsvikt minskas. Du kan orka med större fysisk ansträngning och din allmänna livskvalitet kan förbättras. CRT-pacemakern kan inte bota din hjärtsvikt men få dig att må bättre och orka mer.

När kan jag förvänta mig att min CRT-pacemaker kan börja minska mina symptom?

Vissa patienter kan känna skillnad redan direkt efter operationen. För andra kan det ta längre tid. Det finns flera olika programmeringsmöjligheter i din CRT-pacemaker och en ändring i programmet kan göra stor skillnad. Det är också vanligt att din doktor genomför en ultraljudsundersökning under vilken pacemakerns inställningar anpassas efter ditt hjärta. Detta görs vanligtvis ca 4 – 6 veckor efter operationen.

Kan jag sluta med mina mediciner?

Nej. Även om du mår bättre efter implantationen botar pacemakern inte din hjärtsvikt. Det är viktigt att du fortsätter att ta dina mediciner på det sätt som din läkare gått igenom med dig. Det är dock möjligt att doseringen av vissa läkemedel förändras efter implantationen. Din läkare kommer att gå igenom detta med dig om det blir aktuellt.

Hur kontrolleras min CRT-pacemaker?

Du blir kallad till regelbundna kontroller på sjukhuset. Då kan man kontrollera ditt medicinska tillstånd, hur din pacemaker arbetat sedan sist och om några ändringar behöver göras. Man kontrollerar också batteriets tillstånd.

Vilka vardagsaktiviteter kan jag fortsätta med?

Pacemakern innebär ingen begränsning av de aktiviteter som du kunde utföra innan du fick din pacemaker. Det finns heller inga restriktioner när det gäller det sexuella samlivet. Däremot kan din hjärtsvikt naturligtvis fortsatt ge dig begränsningar i t.ex. din fysiska kapacitet. Förhoppningen är dock att dessa begränsningar skall minska när ditt hjärta fungerar bättre, och att din kondition kan förbättras.

Finns det några apparater i min omgivning som kan störa pacemakern?

Ja, i vissa miljöer finns apparater som kan ge störningar; exempelvis på sjukhus, hos tandläkaren eller hos sjukgymnasten. Vanliga hushållsapparater som mikrovågsugn, brödrost, dammsugare, tvättmaskin, TV, rakapparat, borrmaskin eller gräsklippare har däremot ingen störande effekt. Maskiner eller apparater som alstrar mycket starka elektromagnetiska fält, eller som innehåller en kraftig radiosändare, kan däremot störa. Dit hör elkraftstationer, starka elektriska maskiner (exempelvis elsvetsar) och amatörradiosändare.

Om du känner av hjärtklappning eller långsam oregelbunden puls skall du stänga av den aktuella apparaten eller flytta dig från den, så försvinner obehagen. Du bör heller inte stanna någon längre stund i närheten av affärernas stöldskyddsanordningar.

Metalldetektorer på flygplatser påverkar inte din pacemaker men de kan larma eftersom de reagerar på den metall pacemakern innehåller. Tala om att du är pacemakerbärare.

Hur är det med mobiltelefoner?

I vissa fall kan pacemakern påverkas av mobiltelefoner. Om du använder mobiltelefon, tänk på följande: Om din pacemaker sitter på vänster sida, håll då alltid telefonen mot höger öra när du talar, och vise versa. Stäng av telefonen när du har den i innerfickan på kavajen eller jackan. Telefonen kan störa även när man inte pratar i den! Håll ett avstånd av minst 20 cm mellan din pacemaker och din mobiltelefon, för att minimera risken för att pacemakern störs. Undvik att använda mobiltelefonen när du sitter i bilen. Om du följer dessa råd finns det ingen anledning att avstå från att använda mobiltelefon p.g.a. pacemakern.

Finns någon medicinsk behandling som kan påverka min pacemaker?

Ja, strålbehandling mot cancer, sjukgymnastisk behandling med TENS eller kortvåg och viss operationsutrustning kan påverka pacemakern. Ta för vana att alltid berätta om din pacemaker när du söker vård och behandling hos exempelvis sjukgymnast, tandläkare eller läkare.

Hur länge håller min pacemaker och vad händer när batteriet börjar ta slut?

Pacemakerbatteriet laddar med tiden ur sig. Hur snabbt detta går beror bl.a. på hur pacemakern är inställd, och på hur mycket den stimulerar. Man kan i förväg inte förutsäga exakt hur länge pacemakern räcker i det enskilda fallet. Tätare kontroller görs när det börjar bli dags för batteribyte. Då blir det frågan om en ny operation då hela pacemakerdosan byts ut mot en ny, och de gamla elektrodkablarna kopplas till den nya pacemakern. Ingreppet är lindrigt och du får vanligen gå hem samma eller påföljande dag.

Kan man dö fast man har pacemaker?

En vanlig fråga, men en pacemaker kan bara ge elektriska signaler. Det är hjärtat som drar ihop sig. När tiden är inne och hjärtat inte orkar dra ihop sig längre, dör en människa med pacemaker på precis samma sätt som alla andra.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-12

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden