Om CRT-behandling

En CRT-pacemaker skickar små elektriska signaler till ditt hjärta så att det kan pumpa blod på ett mer effektivt sätt.

Vad är resynkroniseringsterapi?

CRT, Cardiac Resychronisation Therapy, d v s resynkroniseringsterapi är en möjlig behandling vid hjärtsvikt där en implanterbar CRT-pacemaker hjälper hjärtat att slå synkroniserat.
Mer

Våra CRT-pacemakers för hjärtsvikt

Hjärtdevicen implanteras under huden på bröstkorgen.
Mer: Concerto CRT defibrillator
Mer: InSync CRT defibrillator

Nytta och risk

Som med alla medicinska procedurer finns det nytta och risk med resynkroniseringsterapi. Prata med din läkare för att avgöra om denna behandling är rätt alternativ för dig.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden