CareLink®distansuppföljning      i hemmet 

carelink-monitor

CareLink-monitorn

Medtronic CareLink® Network är ett internetbaserat system, det första av sitt slag, som monitorerar patienter med hjärtimplantat och implanterbara hjärtmonitorer (Reveal®) tillverkade av Medtronic. CareLink är konstruerat för att möjliggöra informationsutbyte mellan patienten och sjukvården på ett enklare och smidigare sätt än vad som kan ske idag.

Systemet fungerar genom att patienten och doktorn/sjuksköterskan kommer överens om en tid när patienten skall sända information från sitt hjärtimplantat. När denna tidpunkt inträffar kopplar patienten in sladden från CareLink monitorn i ett vanligt analogt telefonuttag. Därefter slås patientmonitorn (se bild nedan) på med ett enkelt knapptryck. Vidare placerar patienten en ”antenn” över hjärtimplantatet, (det finns även en patientmonitor utan antenn, som trådlöst hämtar information från hjärtimplantatet) vilket leder till att monitorn börjar läsa av och ladda över information från implantatet. Informationen sänds sedan till en säker server och hela processen tar vanligtvis inte mer än 3 minuter. När detta är klart använder patientens doktor/sjuksköterska Internet för att titta på och analysera den information som har sänts från hjärtimplantatet. Därefter tas beslut om någon åtgärd behövs eller om hjärtimplantatet fungerar på bästa sätt för just denna patient.

Resultatet från sändningen motsvarar ett rutinmässigt besök hos doktorn/sjuksköterskan. Detta innebär att berörd sjukvårdspersonal får information om hur implantatet fungerar utan att patienten behöver åka till sjukhuset. Patienten kan även koppla upp sig till läkaren/sjuksköterskan på sjukhuset när han/hon tex. är hos en vän eller ute och reser inom Sverige (förutsatt att CareLink-monitorn tagits med). Meningen med CareLink är dock inte att det skall ersätta alla sjukhusbesök. Kliniken kommer även fortsättningsvis att kalla patienten till ”riktiga” besök.

CareLink ger alltså patienten en mycket större frihet än tidigare. Säkerheten och möjligheten att vid symtom eller liknande få ett snabbt svar från doktorn/sjuksköterskan ger en större trygghet, inte bara till patienten utan även till anhöriga. Utöver dessa fördelar slipper patienten dessutom att bege sig till sjukhuset för återbesök i samma utsträckning som tidigare.

Naturligtvis är detta en säker och väl utvärderad process. I världen använder över 550.000 patienter CareLink. I Sverige är 25 sjukhus anslutna till CareLink. Tillsammans har de mer än 1.300 patienter med antingen pacemaker, ICD eller Reveal som använder systemet, och nästan 7.000 sändningar har genomförts hittills (september 2010).

Har du några frågor om CareLink är du välkommen att höra av dig till Medtronic. Du når oss på telefon 08-585 568 00. Fråga efter någon som jobbar på avdelningen CRDM så skall vi besvara dina frågor.

Referenser

  1. Schoenfeld MH, Compton SJ, Mead RH, et al. Remote monitoring of implantable cardioverter defibrillators: a prospective analysis. PACE 2004:27:757-763.
  2. Medtronic CareLink Network: Clinic Satisfaction Survey, August 2004.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden