CRT-P resynkroniseringspacemaker från Medtronic

Om Cardiac Resynchronisation Therapy Enheter

En hjärtenhet som skickar små elektriska pulser till de nedre kamrarna i ditt hjärta så att de kan pumpa blodet mer effektivt.

Vad är en CRT?

CRT är en hjärtenhet som hjälper de nedre kamrarna i hjärtat att slå i takt.

Våra CRT-D för hjärtsvikt

Hjärtenheten placeras under huden, oftast strax under nyckelbenet.

Mer om: Syncra CRT-pacemaker

Mer om: Viva CRT-P pacemaker

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-11-05

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden