Nytta och risker – teknik för resynkronisering av hjärtat

Resynkroniseringsbehandling av hjärtat, CRT (Cardiac Resynchronization Therapy), är ett kliniskt väl beprövat behandlingsalternativ för vissa patienter med hjärtsvikt. Behandlingen bidrar till att korrigera hjärtrytmen. En implanterbar pacemaker skickar ut små elektriska signaler till hjärtats nedre kammare (ventriklarna) så att de arbetar mer synkront. Då blir också hjärtats förmåga att pumpa blod och försörja kroppen med syre bättre.

Nytta

Resynkroniseringsbehandling av hjärtat i kombination med läkemedelsbehandling har visat sig ge många patienter bättre livskvalitet genom att minska symtomen på hjärtsvikt, öka förmågan till fysisk aktivitet och ge patienterna möjlighet att återuppta många av sina dagliga aktiviteter. Resynkroniseringsbehandlingen är ingen ersättning för läkemedelsbehandling, och patienter som får behandlingen bör fortsätta ta den medicin som läkaren har skrivit ut.

Risker

Det finns risker med att sätta in en pacemaker, bland annat infektion på operationsstället, överkänslighet för materialen i pacemakern, att pacemakern inte ger behandling när patienten behöver den eller att den skickar elektriska impulser när det inte behövs.
Den som har en CRT-pacemaker måste vara försiktig med magnetisk och elektromagnetisk strålning, användandet av elektriska eller gasdrivna apparater och vissa verktyg.
Det krävs remiss för att få en pacemaker, och behandlingen passar inte för alla. Diskutera med din läkare om pacemaker är ett bra alternativ för dig.
Ni bör ta upp alla tänkbara fördelar och risker med behandlingen. Många har nytta av att få en pacemaker, men behandlingen kan fungera olika bra för olika personer.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden