Behandling vid hydrocefalus

Det finns en mängd erkända behandlingar tillgängliga för personer med hydrocephalus. Den vanligaste är dock kirurgi då långtidsverkande läkemedel saknas.

Det kirurgiska ingreppet inriktas i första hand på orsaken till sjukdomstillståndet. Vid eventuell tumör eller cysta som blockerar flödet av hjärnvätska, opereras denna bort.

Mer vanligt ändå är att det kirurgiska ingreppet består av att leda hjärnvätska från ventriklarna till andra håligheter i kroppen. Dessa håligheter är vanligtvis de som finns i buken eller i hjärtats högra förmak men vid enstaka tillfällen leds hjärnvätskan även till pleuralhålan mellan lungorna. För att kunna avleda hjärnvätskan från en hålighet till en annan använder sig kirurgen vanligtvis av ett så kallat shuntsystem som implanteras under huden.

Om man väljer att inte leda bort hjärnvätskan via ett shuntsystem kan man istället avleda vätskan med hjälp av en endoskopisk (titthåls-) operation. Detta ingrepp fokuserar på att minska trycket från den uppsamlade hjärnvätskan i den tredje ventrikeln. Detta görs genom ett mycket litet hål i ventrikelväggen som tillåter hjärnvätskan att dräneras in i ett utav hjärnvätskans andra normala utrymmen.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-12

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden