Leva med ett shuntsystem

De flesta personer med hydrocefalus kan se fram emot en normal framtid efter behandlingen. Både barn och vuxna kräver dock normalt kirurgiska omarbetningar i framtiden för att byta ut delar som inte längre fungerar. Barn växer till exempel ur sina shuntsystem rent fysiskt, och vem som helst kan efter ett tag behöva ändra trycket i sin ventil.

Beroende på att detta sjukdomstillstånd också ofta fortlöper hela livet krävs även långsiktig eftervård. Förutom att det är viktigt att man lär sig att känna igen tecken och symtom på shuntkomplikationer bör alltid det sunda förnuftets råda. Eftersom ett shuntsystem är implanterat för att reglera hjärnvätska bör deltagande i aktiviteter som kan rubba hjärnvätskebalansen begränsas. Speciellt tuffa kontaktsporter och dykning bör alltid diskuteras i förväg med en läkare.

Se till att lägga upp dina uppföljningsbesök med det intervall som din neurokirurg rekommenderar så att han/hon kan hålla ett bevakande öga på eventuella förändringar som kan antyda något problem med shuntsystemet.

Känslomässigt stöd

Den fysiska aspekten av hydrocephalus är bara en del av hanteringen av sjukdomen. Känslomässiga aspekter, såväl för patienten själv som för den drabbade familjen måste också tas hänsyn till. Även om det kirurgiska ingreppet troligtvis kommer att kontrollera sjukdomen kan de inblandade känna sig upprörda, ängsliga, deprimerade, arga eller frustrerade över att vara drabbade.

Det är viktigt att komma ihåg att även små barn kan känna av ett allvarligt problem och att de också har liknande känslor som vuxna. Hellre än att låta barnets rädsla accelerera och skapa orealistiska inbillningar bör barnets oro lättas genom en förklaring.

Barn som vuxna tycker för det mesta inte om överraskningar utan vill gärna känna sig förberedda inför en stor händelse, som till exempel en operation. Att veta vad som väntar ökar ofta dessutom samarbetsviljan hos barnet. Försök därför att förklara sjukdomen i lugn och ro med de termer som ett barn kan förstå.

Att förklara en allvarlig sjukdom med dess konsekvenser för sitt barn är inte alltid en lätt uppgift. De flesta barnsjukhus har därför en kurator eller psykolog som kan hjälpa till att förklara på den nivån som barnet befinner sig. Det finns också mängder av böcker tillgängliga för att hjälpa barn att bättre förstå deras operation och sjukhusvistelse. Som vuxen patient kan man givetvis också behöva uttrycka sina känslor för en läkare. Många människor kan hantera sina känslor med hjälp av vänner men för andra är professionell hjälp absolut nödvändig. Försök att vara en aktiv deltagare i samtalen med din läkare så att han/hon förstår vilken hjälp du behöver.

Är du en förälder eller anhörig till barn eller vuxen med hydrocephalus som känner behov av ett kontaktnät? I så fall besök gärna mötes och informationsplatsen: www.hydrocefalus.com

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden