Om shuntar

Ett shuntsystem består vanligtvis av två katetrar och en ventil som leder överflödig vätska från hjärnans ventrikel till en annan del av kroppen. En Medtronic-shunt, som i normala fall implanteras på mindre än en timme, kan ge varaktig behandling för personer med hydrocefalus.

Vad är en shunt?

En shunt består vanligtvis av två katetrar och en enkelriktad ventil. Med en shunt dräneras överflödig cerebrospinalvätska och rinner ut i ett annat område av kroppen.
Mer

Våra shuntar

Det finns ingen bot för hydrocefalus, men det finns en behandling som innebär att man implanterar en shunt för att dränera överflödig vätska från hjärnan.
Mer: Strata ventil
Mer: Delta ventil
Mer: CSF-flödeskontroll-ventil
Mer: LP shuntar

Benefits and Risks

Med en shunt kan personer med hydrocefalus ha ett fullständigt och aktivt liv. Liksom alla kirurgiska ingrepp innebär ingreppet vissa risker.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden