Nytta och risker med shuntbehandling

Det finns i dagsläget inget botemedel för hydrocefalus, men en shunt av den typ som Medtronic erbjuder kan lindra en del av symtomen.

Nytta

En shunt leder cerebrospinalvätskan från nervsystemet till en annan del av kroppen, så att de vidgade hjärnventriklarna kan återgå till en mer normal storlek och symtomen på normaltryckshydrocefalus lindras.

En shunt är avsedd att

 • reglera mängden, flödesriktningen och trycket för cerebrospinalvätskan i hjärnventriklarna, och
 • göra det lätt för sjukvårdspersonalen att ta prover på cerebrospinalvätskan (från en ventrikulär reservoar).

Risker

Till skillnad från de flesta kirurgiska ingrepp, där riskerna är störst under själva operationen, uppträder de flesta problemen i samband med implantation av en shunt i ett senare skede.
De vanligaste komplikationerna är obstruktion (blockering), infektion och alltför kraftigt dränage av cerebrospinalvätska.

Shuntobstruktion

Obstruktion är den vanligaste komplikationen hos patienter som får en shunt inopererad. Blockeringen kan uppträda var som helst i shunten och ger tecken och symtom på ökat tryck i huvudet. Symtomen varierar beroende på hur omfattande blockeringen är och på patientens ålder.

Symtom på obstruktion är bland annat

 • återkommande huvudvärk,
 • illamående och kräkning,
 • dåsighet, håglöshet och nedsatt mental funktion.

Akut inläggning på sjukhus kan krävas om patienten blir förvirrad, får nedsatt reaktionsförmåga eller blir komatös. En neurokirurg gör undersökningar för att bedöma obstruktionen och kan sedan ta bort eller byta ut den blockerade delen av shunten.

Infektion

Alla kirurgiska ingrepp medför risk för infektion, särskilt när ett främmande föremål som en shunt opereras in i kroppen. En infektion som lämnas obehandlad kan leda till att operationssåret går upp eller till systemisk infektion (infektion i hela kroppen) med frossa och hög feber.

Vid infektion måste shunten normalt tas bort. I vissa fall går det att använda intensivbehandling med antibiotika för att få bukt med infektionen utan att shunten tas bort.
Symtom på infektion är bland annat ökad rodnad eller svullnad vid operationssåret eller längs shuntens sträckning.

Alltför kraftigt dränage

Alltför kraftigt dränage av cerebrospinalvätska uppstår när gravitationen leder till att för mycket vätska dräneras från hjärnventriklarna när patienten står, går eller sitter upprätt.

Symtom på alltför kraftigt dränage är bland annat

 • huvudvärk som förvärras när man står upp och blir bättre när man ligger ner,
 • illamående,
 • kräkning,
 • dåsighet,
 • synrubbningar, särskilt dubbelseende,
 • sämre intellektuell prestationsförmåga, till exempel i skolan.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden