Behandling med renal denervering vid högt blodtryck

Ny teknologi och nyvunna insikter har resulterat i ett kateterbaserat behandlingssystem som kan ge
patienter med högt blodtryck, trots optimal läkemedelsbehandling, möjlighet att sänka sitt blodtryck.

Medtronics Symplicity® Catheter System™ är utformat för att leverera radiofrekvensenergi till de nerver som omger njurartärerna. Målet med behandlingen är att minska ledningsförmågan genom dessa nerver på ett sätt som möjliggör för kroppens egna regleringsmekanismer att sänka blodtrycket.

Flera kliniker i Norden behandlar högt blodtryck med hjälp av Symplicity-katetersystem. Erfarenheterna hittills är mycket positiva och behovet av behandlingen förväntas vara stort. Flera andra center har utbildats och kommer att starta behandlingen inom kort. Systemet studeras också i en serie noggrant utformade kliniska prövningar.

Är renal denervering rätt val för dig? Läs mer

Ingreppet, - vad kan man förvänta sig?

Genom att tillföra RF-energi i kärlväggen denerverar man de sympatiska nervbanorna till och från njurarna. Detta görs genom att man med en kateter går in via ljumsken och vidare upp i njurartären
Läs mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-09-27

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden