Ingreppet; - vad kan man förvänta sig?

För många patienter kan en renal denervering vara det ingrepp som sänker deras blodtryck till en normal nivå när inte enkom läkemedel har fungerat tillfredställande. Din läkare avgör tillsammans med dig, om renal denervering är rätt behandling för dig.

Före ingreppet skrivs du in på sjukhuset, antingen samma dag som ingreppet ska ske eller dagen innan. Läkaren tar din anamnes (sjukdomshistoria) och förklarar hur ingreppet går till.

Hur går renal denervering till?

Genom att tillföra RF-energi i kärlväggen denerverar man de sympatiska nervbanorna till och från njurarna. Detta görs genom att man med en kateter går in via ljumsken och vidare upp i njurartären. Med hjälp av röntgengenomlysning hittar läkaren upp till njurartären och väl där levereras, via en elektrod i kateterns spets, en serie två minuter långa radiofrekvensbehandlingar runt kärlets väggar. Detta medför att de sympatiska nerverna omkring artären inte längre fungerar. Den unika generatorn ser till att behandlingen är patientsäker – om det blir för varmt eller om kateterspetsen inte ligger dikt an mot kärlväggen bryts ablationen.

 

Ingreppet tar cirka en timme och utförs på ett röntgenlabb av ett läkarteam med olika specialiteter. Under ingreppet får du lugnande och smärtstillande medel.

Dagarna efter ingreppet

Ingångsställena för katetrar förseglas med tryckförband och normalt får du lämna sjukhuset dagen efter ingreppet. Men om ditt hälsotillstånd på något sätt försämras eller du får besvär ska du omedelbart kontakta din läkare eller vårdpersonalen. Din läkare avgör hur länge du behöver vara sängliggande och om du behöver ta några läkemedel.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-25

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden