Är renal denervering rätt behandingsalternativ för dig?

Många patienter reagerar inte tillfredsställande på befintliga läkemedel. Medtronics Symplicity® Catheter System™ vänder sig främst till en svårbehandlad grupp patienter där man, trots att man provat minst tre olika blodtryckssänkande mediciner, har ett blodtryck som överstiger 160 mmHg. I de fall där patienterna får oacceptabla biverkningar av medicinerna kan också behandlingen blir aktuell.

Patienterna bör vara väl utredda och visa sig vara lämpliga innan de remitteras till behandling. Det får inte finnas förträngningar på njurartären och man måste veta hur många njurartärer patienten har. Varje artär måste också vara minst fyra millimeter för att behandlingen ska kunna genomföras.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-25

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden