Livet efter renal denervering

Efter en lyckad renal denervering har oftast blodtrycket sänkts och du kan åter leva ett aktivt vardagsliv. Själva läkningsprocessen kan ta upp till tre månader.

Kliniska erfarenheten hos patienter med resistent hypertoni visar att renal denervering är ett säkert och enkelt behandlingsförfarande som ger en kraftig och varaktig minskning av blodtrycket. Behandlingen ger full effekt efter ungefär ett halvår men de flesta upplever stora förbättringar långt tidigare.

Eftervård

Det är viktigt att du går på regelbundna uppföljningskontroller efter din behandling för att kontrollera ditt blocktryck. Det bör normalt ske efter cirka 1, 3 och 6 månader.

 
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-10-31

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden