Renal denervering med Medtronics katetersystem vid högt blodtryck

Högt blodtryck är en av våra största folksjukdomar och är ett kraftigt ökande problem. Tillståndet leder ofta vidare till livshotande åkommor som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och njurproblem. Att på kirurgisk väg bryta de sympatiska nervbanorna till och från njuren, inuti njurartären, (renal denervering) är en beprövad metod för att sänka blodtrycket.

högt blodtryck, hypertoni - Symplicity katetersystem

Symplicity katetersystem

Personer med högt blodtryck lider vanligtvis av överaktiva renalnerver, ett tillstånd som höjer blodtrycket och bidrar till att hjärta, njurar och blodkärl skadas. Medtronics katetersystem Symplicity använder sig av en teknik som kallas renal denervering vilken består i att selektivt lugna hyperaktiva renalnerver. Läs mer

Nytta och risker med renal denervering Läs mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-08-14

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden