Nytta och risker med behandlingen

Nytta

Hypertoni, är den största riskfaktorn till för tidig död i världen. Renal denervering (RDN) syftar till att behandla detta tillstånd direkt vid en av ursprungskällorna för att uppnå en betydande och varaktig sänkning av blodtrycket. Exempel på fördelar med behandlingen:

  • signifikant sänkning av blodtrycket
  • säker, kort behandling som inte kräver narkos
  • snabb återhämtningstid med minimala komplikationer

Efter ingreppet kan man vanligtvis snabbt gå tillbaka till sina vardagliga aktiviteter. Behandlingen ger full effekt efter ungefär ett halvår, men de flesta upplever stora förbättringar långt tidigare.

Risker

Även om större komplikationer är ovanliga i samband med renal denervering är detta ingrepp, precis som vilket annat kirurgiskt ingrepp som helst, förenat med vissa risker. Under införandet av katetern kan det uppstå små, vanligtvis ofarliga, kärlskador eller blödningar. I mycket sällsynta fall kan det uppkomma infektioner. Tala med din läkare för att lära dig mer om riskerna med renal denervering.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-25

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden