Vad är renal denervering?

En av kroppens primära metoder för att kontrollera blodtrycket innefattar det sympatiska nervsystemet. Detta system innehåller viktiga organ som ansvarar för regleringen av blodtrycket: hjärnan, hjärtat, njurarna och blodkärlen själva. En viktig aktör för långsiktig blodtrycksreglering är njuren. De renala nerverna vidarebefordrar information från njuren till hjärnan, och vice versa och tidigare erfarenheter har visat att patienter med högt blodtryck ofta har en ökad aktivitet i dessa nerver.

hypertoni - behandling med RF-frekvens


Bild 1 – Införande av Symplicity katetern i njurartären.
Bild 2-4 – Behandling med RF-frekvens i njurartären.

Renal denervering innebär att en del av de sympatiska nervbanorna till och från njuren bryts eller förlamas genom radiofrekvens (RF). Nervernas elektriska system är särskilt känsliga för behandlingen, men själva artären tar inte skada. Målet med tekniken är att patienterna efter behandlingen ska få ett normaliserat blodtryck. Det är dock viktigt att påpeka att medicinering kommer att kvarstå efter behandlingen då resultatet av det normaliserade blodtrycket är en kombination av renal denervering och medicinering.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-29

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden