Behandling vid kärlkramp

Vilket behandlingsalternativ som skall väljas vid kärlkramp bestäms dels av hur uttalade symtomen är och dels av hur utbredd sjukdomen är.

Vanliga alternativ är medicinsk behandling, ballongvidgning och bypass men i de fall risken med att genomgå en hjärtoperation bedöms som för stor eller i de fall symtomen kvarstår efter behandling, kan ryggmärgsstimulering vara en lämplig behandling.

För alla drabbade är det också viktigt med egenbehandling i förebyggande syfte. Försök att hitta dina egna riskfaktorer och vidta de åtgärder som du tycker verkar lämpliga. Några av dessa skulle kunna vara att sluta röka, förändra dina matvanor och att börja motionera regelbundet.

Medicinsk behandling

För en del patienter rekommenderas medicinsk behandling mot kärlkramp. Man ger ofta ett flertal läkemedel som syftar till att minska påfrestningarna på hjärtat och öka blodflödet i kranskärlen. Detta gör att patienten upplever mindre smärta, andfåddhet och trötthet.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-17

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden