Att få behandling vid kärlkramp

Varje år genomgår miljontals människor stentning eller bypassoperation. Stentning är ett minimalinvasivt ingrepp och kräver ofta endast en övernattning på sjukhus. En bypassoperation på slående hjärta är en större operation som kräver ett stabiliseringsverktyg på en liten del av ditt slående hjärta. Oavsett vilken av dessa produkter som blir aktuell för dig kommer denna behandling hjälpa dig att återgå till de aktiviteter som du uppskattar.

Vilken behandling är rätt alternativ för dig?

Det finns många saker du kan göra själv för att kontrollera din kärlkramp. Du kan t.ex. medicinera, förändra din kost eller genomföra andra livsstilsförändringar. Men ibland räcker inte dessa förändringar för att minska förträngningarna i kärlen. Om så är fallet eller om du får en hjärtinfarkt eller andra symtom av kärlkrampen kan din läkare föreslå ett besök hos en kardiolog.

För att bestämma vilken behandling som är rätt för dig kommer din kardiolog ta ett antal faktorer under övervägande, tex din ålder, tillståndet i dina blodkärl, ditt allmäntillstånd och din sjukdomshistoria för övrigt. Efter en rad tester kan din läkare föreslå ballongvidgning, stentning eller en bypassoperation.
Mer:stentning
Mer:bypassoperation

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Såvida du inte står inför en medicinsk nödsituation kommer du att ha tid att förbereda dig inför din operation. Var aktiv och lär dig hur ingreppet går till så att du redan har lite kunskap när din läkare går igenom operationen med dig.
Mer: stentning
Mer: bypassoperation

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2014-10-10

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden