Är en ryggmärgstimulering rätt alternativ för dig?

Vilket behandlingsalternativ som lämpar sig bäst för dig beror på vilken typ av smärta du har, hur svår den är och hur du svarar på smärtbehandling. Behandling med neurostimulator kan vara rätt alternativ för dig om

  • andra behandlingar inte har gett tillräcklig smärtlindring eller ger obehagliga biverkningar,
  • din läkare förstår vad som orsakar din kroniska smärta,
  • ytterligare konventionella kirurgiska ingrepp inte rekommenderas,
  • du inte har ett svårt och obehandlat beroende av smärtlindrande läkemedel,
  • du har klarat en psykologisk undersökning,
  • du inte har medicinska problem som skulle göra ett kirurgiskt ingrepp svårt att genomföra,
  • du har gått igenom ett screeningtest som visar att en neurostimulator kan fungera för dig.

Screeningtest

Innan du får ett neurostimuleringssystem ska du tala med din läkare om vad du kan förvänta dig. Du kan pröva på en neurostimulator i några dagar för att se om behandlingen kan fungera för dig. Under screeningtestet får du möjlighet att känna hur neurostimuleringen känns, se om den lindrar din smärta och bedöma om du tror att den kan hjälpa dig nå de mål du har tänkt dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden