Leva med en neurostimulator

När din neurostimulator från Medtronic har implanterats och snittet har läkts kommer du och din läkare tillsammans att utforma ett program för smärtbehandling. Programmet kan innehålla olika typer av behandlingar utöver neurostimulatorn, till exempel sjukgymnastik och motion. Målet är att du ska kunna fungera normalt i vardagen igen.

Dagligt liv med neurostimulering

Om neurostimuleringen fungerar som avsett får du lindring av din kroniska smärta så att din förmåga att utföra olika aktiviteter blir bättre.1-6 Tala med din läkare om vilka aktiviteter som kan underlättas med neurostimulering.

Leva med en neurostimulator

Efter läkningsperioden (6–8 veckor) blir smärtbehandlingen med neurostimulering en daglig rutin.

Neurostimulatorn

 • är ljudlös,
 • syns normalt inte under kläderna,
 • kan kännas som en liten bula under huden,
 • kan justeras med en handhållen programmerare som ser ut ungefär som en mobiltelefon eller personsökare.

Läkarbesök

Det vanligaste är återbesök en gång i halvåret, men du kan behöva träffa din läkare oftare under den första tiden efter att du har fått neurostimulatorn, eftersom dess inställningar då kan behöva justeras oftare. Din läkare kan vilja att du kommer oftare eller mer sällan, beroende på din smärtbehandlingsplan. Mellan besöken ska du kontakta din läkare om

 • du får mer ont eller känner av någon typ av smärta som du inte har haft tidigare,
 • du upplever förändringar av stimuleringens kvalitet eller inte känner någon skillnad när neurostimulatorn är påslagen,
 • du ökar stimuleringen oftare än vanligt,
 • stimuleringsmönstret ändras på ett oväntat sätt.

Realistiska förväntningar

Realistiska förväntningar är avgörande för all lyckad smärtbehandling. Det är viktigt att du kommer ihåg att neurostimulatorn varken tar bort orsaken till smärtan eller botar en underliggande sjukdom utan bara behandlar smärtan.

Ta bort neurostimulatorn

Om du inte längre behöver neurostimulatorn eller vill välja ett annat alternativ för smärtbehandling kan din läkare stänga av eller ta bort stimulatorn.

Referenser

 1. North R, Kidd D, Zuhurak, M, et al. Spinal Cord Stimulation for Chronic, Intractable Pain: Experience Over Two Decades. Neurosurgery 1993;32 384-395.
 2. Kumar K, Toth C, Nath R, et al. Epidural Spinal Cord Stimulation for Treatment of Chronic Pain—Some Predictors of Success. A 15-Year Experience. Surg Neurol 1998;50:110-121.
 3. De La Porte C, Van de Kelft E. Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. Pain 1993;52:55-61.
 4. Devulder J, De Laat M, Van Bastalaere M, et al. Spinal Cord Stimulation: A Valuable Treatment for Chronic Failed Back Surgery Patients. J Pain Symptom Manage 1997;13:296-301.
 5. Burchiel K, Anderson V, et al. Prospective, Multicenter Study of Spinal Cord Stimulation for Relief of Chronic Back and Extremity Pain. Spine 1996;21:2786-2794.
 6. Turner J, Loeser J, Bell K. Spinal Cord Stimulation for Chronic Low Back Pain: A Systematic Literature Synthesis. Neurosurgery 1995;37:1088-1096.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-25

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden