Frågor och svar om ryggmärsstimulering

Hur vet jag att ryggmärgsstimulering lindrar min kärlkramp?

Om Din kärlkramp inte blir bättre av traditionell behandling, som t.ex. medicinering, ballongvidgning eller kranskärlsoperation, kan ryggmärgsstimulering vara en lämplig behandling för dig.

För att kontrollera att ryggmärgsstimulering är till hjälp för dig, kommer oftast en teststimulering att göras (TENS-test). Mer än 80 % får smärtlindring av ryggmärgsstimulering.

Vad innebär implantationen och hur lång tid tar återhämtningen?

Implantationen är ett relativt enkelt kirurgiskt ingrepp. Du får lokalbedövning i de områden där elektroden och pulsgeneratorn skall implanteras. Du kommer att få vara kvar på sjukhuset över natten. Efter operationen skall du ta det lugnt några dagar enligt läkarens anvisningar.

Hur känns ryggmärgsstimulering?

Sensationen varierar från person till person. I allmänhet känns stimuleringseffekten som ett svagt pirrande i det område där kärlkrampen oftast uppstår. Stimuleringen påminner om sensationen vid TENS.

Kan det uppstå några problem med den här typen av system?

Vid alla kirurgiska ingrepp finns risk för infektion och blödning. Elektroden kan rubbas ur sitt läge. Starka magnetfält kan påverka pulsgeneratorn. Ultraljuds- och kortvågsbehandling kan generera värme i elektroden. Metalldetektorer på till exempel flygplatser kan utlösas av pulsgeneratorn. Tala med din läkare om de funderingar du kanske har kring dessa frågor.

Kommer jag att också få annan behandling för min kärlkramp?

Ja, om din läkare anser att du fortfarande behöver medicinera. Dessutom kommer din läkare att fortsätta att kontrollera din kärlkramp. Mer än 80 % får smärtlindring av ryggmärgsstimulering men stimuleringen botar inte den underliggande orsaken till kärlkramp.

Kommer det att synas att jag har ett stimuleringssystem?

Pulsgeneratorn är liten och det är inte troligt att den kommer att synas. Den läggs in under huden, oftast i bukens nedre del. Tre mindre ärr (2-6 cm) är vanligast, högt upp på ryggen, på sidan av bröstkorgen samt där pulsgeneratorn är implanterad.

Kan ryggmärgsstimulering beröva mig varningssignalen vid hjärtinfarkt?

Flera studier från olika forskargrupper visar att smärta vid kärlkramp och hjärtinfarkt är sekundär till syrebrist i hjärtmuskeln. Ryggmärgsstimulering minskar syrebristen och sekundärt dämpas eller upphör kärlkrampen. Hjärtinfarkt innebär en kraftig och bestående brist på syrgas där ryggmärgsstimulering inte lindrar smärtan. Följaktligen berövas inte varningssignalen vid kärlkramp och hjärtinfarkt

Är ryggmärgsstimulering skadligt för kroppen?

De impulser som systemet skapar skadar inte ryggmärgen eller den omkringliggande vävnaden. Elektroden, förlängningskabeln och pulsgeneratorn är gjorda av speciella
material (titan, silikon och polyuretan) som är vänliga för människokroppen.

Kan jag behandlas med kortvåg eller ultraljud?

Nej. Informera den som behandlar dig om att du inte kan genomgå värmebehandling i form av kortvågsbehandling eller terapeutiskt ultraljud någonstans på kroppen eftersom du har ett implanterat nervstimuleringssystem. Energi från kortvågsbehandling eller terapeutiskt ultraljud kan överföras till det implanterade systemet och kan då orsaka allvarlig vävnadsskada. Kortvågsbehandling eller terapeutiskt ultraljud kan också skada delar av nervstimuleringssystemet. Skador kan uppstå under kortvågsbehandling eller terapeutiskt ultraljud, oavsett om nervstimuleringssystemet är avstängt eller påslaget. Dock utgör ett undersökande ultraljud inget hinder.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden