Behandling vid kärlkramp

Stentning och bypasskirurgi är vanliga behandlingar vid förträngda kärl. Stent är små, expanderande nätrör som håller kärlet öppet och bypasskirurgin leder om blodflödet från det blockerade kärlet genom att använda ett friskt kärl från ett annat ställe i din kropp. Båda dessa behandlingsmöjligheter kan hjälpa dig att återgå till ditt aktiva liv.

Vad är stentning och bypasskirurgi?

Oavsett om behandlingen är stentning eller bypasskirurgi är målet vid kärlkrampsbehandling att återställa blodflödet i ett igensatt kärl till ett så normalt läge som möjligt. Båda dessa metoder kräver specialiserade metoder och produkter för att uppfylla sina mål.
Mer: Stentning
Mer: Bypasskirurgi

Nytta och risker

Som med vilken kirurgisk procedur som helst finns det både fördelar och risker med både stentning och bypasskirurgi. Det är viktigt att du förstår dessa fördelar och risker om du överväger behandling för kärlkramp.
Mer: Stentning
Mer: Bypasskirurgi

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden